Print
PDF
02
Jul

РЕАЛИЗИРАНА ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА “ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ”

Во рамките на проектот: “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“, од 22-24 јуни 2018 година во хотел Порта Скопје се спроведе четвртата дводневна тематска работилница на тема: “Лобирање и Застапување“.


Оваа работилница беше тематско продолжение на низата од работилници кои предходно ја воведоа целната групаво законската регулатива во однос на водните политики , начинот на формирање на цената на чинење и...

Print
PDF
19
Jun

Повик за ангажирање на волонтери

Спроведување на активност 5.7 – Промотивни активности
-Опис на работната задача-

ЦЕД Флoрозон од Скопје во рамките на проектот „Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за ода“ IPA/TAIB12-7457/1 “ поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии на Република Македонија како дел од...

Print
PDF
15
Jun

Повик за ангажирање на продукциска куќа за подготовка краток промотивен видео клип

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“ финанскиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакнета вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграциите” објавува повик за ангажирање на на продуукциска куќа за подготовка на...

ECO CALENDAR

October 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Пријава за учество