Print
PDF
09
Jan

ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

 

Центарот за еколошка демократија „Флорозон“ од Скопје и Организацијата на потрошувачи на Македонија“ од Скопје започнаа со реализацијата на проектот „Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за водафинансиран од европската унија.

Главна цел на проектот е да придонесе кон подобрување на вклученоста на граѓанскиот сектор во креирање, спроведување и мониторинг на водните политики.

Повикот се однесува на сите граѓански организации во Република Македонија кои работат на полето на заштита на животната средина и природните ресурси и организации кои ги застапуваат правата на потрошувачите.

Организациите кои ќе бидат избрани за учество во овој проект ќе имаат:

- пристап до информации поврзани со спроведувањето на проектот;

- можност да дадат придонес во проценката на состојбите и потребите на корисниците како и учество во креирањето на препораките за граѓанска застапеност и активно учество во делот на реформите во водните политики;

- можност за учество во активностите за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за соодветни техники и знаења поврзани со темите од областа на водните политики и потрошувачките права;

- можност за учество во креирање на националната хидро мрежа кој ке ги застапува правата и интересите на потрошувачите во Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во делот на давање водни услуги со можност за членување во истата;

- можност за учество во јавни дебати и промоција на проектот;

- Учество во четири дводневни тематски работилници (трошоците за превоз и сместување се покриени од страна на организаторот);

- учество во националната трибина (трошоците за превоз се покриени од страна на организаторот);

- можност за учество во националната хидро мрежа од граѓански организации, медиуми, приватен сектор и академската јавност;

- можност за поддршка во организацијата во спроведувањето на 5 јавни промотивни настани.

Начин на пријавување

Заинтересираните организации треба да ја пополнат пријавата за учество и да номинираат едно лице кое ќе учествува на сите модули и активности предвидени во рамки на проектот. Пријавите треба да се испратат на следните две е-mail адреси: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it најдоцна до 26.01.2018.

Претставниците на организациите кои ќе бидат избрани ќе бидат информирани до 01.02.2018 година.

ECO CALENDAR

November 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Пријава за учество